IT-tjänster hos Winberg IT
Konsulter portfolio2 portfolio3 portfolio4

Konsulter med spetskompetens

Genom att fungera som brygga mellan IT och verksamheten, anpassar vi IT-systemen till verkligheten och inte tvärtom

Optimera dina processer och öka effektiviteten.

Våra konsulter har förmågan att se mönster i komplexitet, hitta den bästa vägen och skapa en strategi framåt

Kravinsamling, Behovsanalys och Prioritering

Identifiera de krav som ger mest värde för pengarna samt de krav som är förknippade med störst risker. .

Den roligaste arbetsgivaren

Hos oss är du inte bara en konsult - hos oss är du en del av oss

themed object

get in touch

Konsultförmedling

Winberg IT förmedlar konsulter inom ledande roller för verksamhetsutveckling! Winberg IT erbjuder konsultförmedling till framgångsrika organisationer och företag på den skånska marknaden samt till Köpenhamn och Oslo. Oavsett om det gäller kortare eller längre kunduppdrag så har våra medarbetare alltid kunskap och känsla för en perfekt matchning.

Vi förmedlar konsulter som är verksamma främst inom ledande roller för IT, verksamhet och ledarskap.

Som kund till oss - erbjuder vi alltid den allra bästa kandidaten som matchar dina högt ställda krav och de resultat du vill uppnå. Vår känsla för affärsmässighet, kvalitet i kombination med vår stora marknadskännedom - säkerställer ett lyckosamt samarbete!

Konsultroller

Winberg IT erbjuder konsulter inom följande roller:

Projektledare Kravhanterare Verksamhetsutvecklare Ledare

Öka snabbhet och effektivitet med Lean/Agil projektledning.

Certifierade PMI metoder och ITIL ramverk säkrar att inget glöms bort.

Hög social kompetens medför ett kreativt och produktivtprojektteam.

Utveckla verksamheten till nästa nivå med stark drivkraft och enterprenörskap

Samla in krav med hjälp av workshops, enkäter eller observation.

Stukturera, prioritera och dokumentera kraven.

Kvalitetsäkra och testa kraven. Håller de ur process- och systemperspektiv?

Förvalta och behåll spårbarhet i kraven. Vi lever i en förändrerlig värld.

Kartlägg och dokumentera nuvarande processer. Vad kan göras bättre?

Identifiera och visualisera flaskhalsar och mindre fungerande arbetsflöden.

Ta fram ett önskat läge baserat på tid och resurser.

Förankra och implementera förbättringar utan störningar i den dagliga verksamheten.

Fastställa affärsmål och riktning och tydliggöra förväntningar.

Skapa och förankra visioner och ambitioner.

Motivera, leda och stödja medarbetare med en lyhörd attityd.

Delegera och fördela uppgifter coh sträva mot utveckling.

Konstruktiv feedback och coachning för utveckling.

Media manager Analytiker Utvecklare Coach/Mentor

Skapa en online strategi som går hand i hand med dina organisationsprocesser.

Stärk varumärket i sociala medier.

Din hemsida är ditt skyltfönster - se till att locka kunderna.

Logotypen ska andas företagets kultur. Se till att det blir rätt från början.

Processanalys - hur ser processerna ut idag? Kan de effektiviseras?

Kravanalytiker - hur ser kraven ut? Stödjer de olika grupper som behöver förstå dem rätt för att utveckla?

Riskanalys - vad finns det för risker? Kommer de inträffa och vad blir konsekvensen?

Webutvecklare - databaser och hemsidor, script och funktioner.

Systemutvecklare - experter för vissa språk, nya som gamla.

Back- och frontend utvecklare.

 

Lyssna och stödja.

Utmana och inspirera.

Vägleda för snabbare personlig utveckling

Åstadkomma önskat resultat.

Prestera mer o effektivare.

slide up button